Dịch vụ của chúng tôi

Tranh tụng

Chúng tôi thường bắt đầu thực hiện thủ tục tố tụng bằng cách thảo luận toàn diện với khách hàng và xem xét các tài liệu được cung cấp để xác định giải pháp tối ưu nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Khách hàng luôn đánh giá cao cách tiếp cận, các phương án đề xuất để giải quyết vụ việc của chúng tôi. Dịch vụ tranh tụng của chúng tôi đã giảm thiểu đáng kể gánh nặng và chi phí cho khách hàng khi phải giải pháp tranh chấp theo thủ tục tố tụng của pháp luật Việt Nam.

 

Các dịch vụ pháp lý trong tranh tụng:
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đại diện tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình, ...
- Bào chữa, biện hộ cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự;
- Đại diện ngoài tố tụng giải quyết quan hệ dân sự, thương mại, hành chính cho các tổ chức, cá nhân.