Hỏi đáp pháp luật

Ai được quyền đại diện công ty ký kết hợp đồng lao động với người lao động?

Theo quy định thì ai được quyền đại diện công ty ký kết hợp đồng lao động với người lao động? Có bắt buộc phải là giám đốc công ty không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Tại khoản 3 Điều 18 Bộ luật lao động 2019, có quy định về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động như sau:

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

-            Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

-            Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

-             Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

-            Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người ký kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động không bắt buộc phải là giám đốc công ty

Xem thêm tin khác...