Hỏi đáp pháp luật

Báo giảm BHXH khi tạm hoãn hợp đồng lao động?

Nhân viên công ty tôi tạm hoãn hợp đồng lao động 03 tháng (được Công ty đồng ý), như vậy nhân sự có phải báo giảm BHXH hay không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, cụ thể:

-             Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội.

-             Và quy định tại Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

-             Như vậy, trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Do người lao động tạm hoãn hợp đồng 3 tháng nên công ty chị phải thông báo với cơ quan BHXH (báo giảm nhân sự).

-             Hồ sơ quy định tại Điều 23 Quyết định 595.

Xem thêm tin khác...