Hỏi đáp pháp luật

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp

Anh Mai Thanh Hiếu - Hải Dương: Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp là gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp quy định tại Điều 9 Luật Lâm nghiệp 2017 gồm:

- Chặt, phá, khai thác, lấn, chiếm rừng trái quy định pháp luật.

- Đưa chất thải, hóa chất độc, chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy, công cụ, phương tiện vào rừng, chăn, dắt, thả gia súc, vật nuôi vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, rừng mới trồng.

- Săn, bắt, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng, thu thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng trái quy định

- Hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng.

- Vi phạm quy định về PCCC rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; quản lý các loài ngoại lai xâm hại; dịch vụ môi trường rừng.

- Tàng trữ, mua bán, vận chuyển, chế biến, quảng cáo, trưng bày, XKNK tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lâm sản trái quy định điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên.

- Khai thác TNTN, tài nguyên khoáng sản, môi trường rừng trái quy định ; xây dựng, đào, bới, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên và các hoạt động khác trái quy định pháp luật làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên của hệ sinh thái rừng.

- Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái quy định; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái quy định; chuyển đổi diện tích rừng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng; phân biệt đối xử về tôn giáo, tín ngưỡng và giới trong giao rừng, cho thuê rừng.

- Sử dụng nguyên liệu trong chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật.

Xem thêm tin khác...