Hỏi đáp pháp luật

Các trường hợp được thông quan

Chị Bùi Ngọc - Hạ Long hỏi về các trường hợp được thông quan?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điều 34 Thông tư 38/2015/TT-BTC hàng hóa được thông quan trong các trường hợp:

- Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan;

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XKNK) thông quan khi được:

+ Áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 42 Luật Quản lý thuế.

+ Thuộc diện phải nộp thuế trước khi thông quan mà chưa nộp, hoặc nộp chưa đủ số nhưng được tổ chức tín dụng bảo lãnh.

- Thiếu một số chứng từ thuộc hồ sơ hải quan nhưng được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan đồng ý cho gia hạn thời gian nộp bản chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 08/2015/NĐ-CP;

- Hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành được thông quan khi hoàn thành nghĩa vụ về thuế theo quy định và có một trong các chứng từ

+ Giấy thông báo miễn kiểm tra;

+ Kết quả kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa nhập khẩu;

+ Kết luận của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước đối với lô hàng được phép nhập khẩu.

- Hàng hóa XKNK chưa nộp thuế, trong thời gian chờ làm thủ tục xét miễn, miễn thuế, không thu thuế được thông quan trong trường hợp sau:

+ Hàng hóa phục vụ trực tiếp ANQP, nộp đủ tiền thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác.

+ Hàng hóa phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp; viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại nộp đủ các loại thuế có liên quan

+ Hàng hóa được thanh toán bằng NSNN có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về số tiền thuế chưa được thanh toán từ NSNN.

Xem thêm tin khác...