Hỏi đáp pháp luật

Chồng vay tiền và bỏ đi, vợ có phải trả nợ thay

Bà Phạm Thị Xuân hỏi: Chồng tôi đột nhiên bỏ nhà đi và không để lại thông tin gì. Sau đó một nhóm người đến nhà, đưa ra giấy vay nợ do chống tôi ký và yêu cầu tôi phải trả số tiền này. Đề nghị tư vấn cụ thể về nghĩa vụ của tôi

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, vợ và chồng có một số nghĩa vụ chung về tài sản như:

- Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

- Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

- Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; ...

Trường hợp chồng chị Xuân vay tiền để đáp ứng nhu cầu thiết yết của gia đình hoặc thuộc trường hợp pháp luật quy định thì chị có nghĩa vụ phải cùng chồng trả số tiền vay nêu trên cho bên cho vay.

Ngược lại, nếu khoản vay cho chồng chị thiết lập, không qua thảo luận bàn bạc với vợ, không để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, cũng không thuộc trường hợp pháp luật quy định là vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm thì chị không có nghĩa vụ trả nợ vay cùng chồng hoặc thay chồng trả nợ.

Nếu bên cho vay đe dọa, gây áp lực tới gia đình, chị có thể làm đơn trình báo ra cơ quan có thẩm quyền đề nghị giải quyết theo quy định pháp luật.

Xem thêm tin khác...