Hỏi đáp pháp luật

Có được thanh toán tiền khi chưa nghỉ hết phép

Năm 2021, chưa nghỉ hết phép năm có còn được thanh toán tiền?
Vũ Anh Law Trả lời:

-            Hiện hành, theo Bộ luật Lao động 2012, người lao động (NLĐ) do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

-            Theo quy định trên, nếu NLĐ đang làm việc mà có lý do chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm thì được doanh nghiệp thanh toán bằng tiền cho những ngày chưa nghỉ đó.

-            Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, quy định: “Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ”.

-            Như vậy, nếu trường hợp NLĐ còn làm việc tại doanh nghiệp nhưng chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm của năm trước thì không được doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Xem thêm tin khác...