Hỏi đáp pháp luật

Cổ phiếu có thể dung để góp vốn thành lập doanh nghiệp hay không?

Cổ phiếu có thể dung để góp vốn thành lập doanh nghiệp hay không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 thì cổ phiếu được xác định là tài sản.

Theo Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về tài sản góp vốn như sau:

- Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

- Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Ở đây cổ phiếu được xác định là tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Cho nên, có thể dùng cổ phiếu để góp vốn vào thành lập doanh nghiệp.

Xem thêm tin khác...