Hỏi đáp pháp luật

Công ty TNHH có vốn điều lệ là 1 tỷ đồng thì được ký tối đa bao nhiêu hợp đồng kinh tế?

Công ty TNHH có vốn điều lệ là 1 tỷ đồng thì được ký tối đa bao nhiêu hợp đồng kinh tế?

Vũ Anh Law Trả lời:

-             Theo quy định tại Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

-             Theo đó, đây là cơ sở xác định tổng giá trị tài sản do các thành viên góp hoặc cam kết góp khi đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn để từ đó phân chia quyền, lợi ích giữa các thành viên.

-             Ngoài ra, theo quy định khoản 4 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền chủ động tìm kiến thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

-             Theo đó, việc ký kết các hợp đồng là quyền của công ty, pháp luật không giới hạn số lượng hợp đồng được ký kết phụ thuộc vào vốn điều lệ của công ty. Hơn nữa, việc ký kết các hợp đồng dựa trên sự thỏa thuận của các bên, vốn điều lệ có thể là căn cứ để các bên xem xét năng lực tài chính trước khi giao kết.

-             Như vậy, công ty TNHH có vốn điều lệ 1 tỷ không bị giới hạn số lượng hợp đồng được ký kết.

Xem thêm tin khác...