Hỏi đáp pháp luật

Điều kiện cấp Giấy phép bán buôn thuốc lá

Chị Trần Ánh Viên - Hạ Long hỏi: Điều kiện để được cấp Giấy phép bán buôn thuốc lá là gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, Khoản 8, Khoản 9 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 7 Nghị định 08/2018/NĐ-CP điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá gồm:

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên);

- Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

- Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 67/2013/NĐ-CP, sửa đổi Khoản 12 Điều 1 Nghị định 106/2017/NĐ-CP

Chị Viên lập 02 bộ hồ sơ: 01 hồ sơ lưu tại Công ty và 01 hồ sơ nộp Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm tin khác...