Hỏi đáp pháp luật

Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu

Ông Trần Thái Anh - Thái Bình: Hiện nay tôi đang có nhu cầu làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một số tổng đại lý trên địa bàn. Vậy xin cho hỏi, điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định hiện hành là gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, thương nhân có đủ các điều kiện dưới đây thì được Sở Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

- Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty của ông Thái Anh nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Xem thêm tin khác...