Hỏi đáp pháp luật

Điều kiện phòng cháy chữa cháy của trường mẫu giáo

Chi Lê Thị Thanh Hà - Đông Triều: Điều kiện phòng cháy chữa cháy của trường mẫu giáo cần có những gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định Điều 7 Nghị định 78/2014/NĐ-CP, trường mẫu giáo phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy cụ thể sau:

- Có QĐQC, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp.

- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC trong cơ sở.

- Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC

- Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp.

- Có lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

- Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người phù hợp theo quy định

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

Xem thêm tin khác...