Hỏi đáp pháp luật

Điều kiện tách thửa tại Quảng Ninh

Chị Nguyễn Thị My - Móng Cái hỏi: bố mẹ tôi có mảnh đất gần 400m2 tại phường Ka Long, đến nay bố mẹ tôi muốn tách thửa đất để tặng cho tôi với diện tích khoảng 50m2. Thửa đất được tách nói trên cần có điều kiện gì không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Quyết định 1768/2014/QĐ-UBND, sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh, các thửa đất sau khi tách của gia đình chị My cần đảm bảo các điều kiện:

- Diện tích các thửa không nhỏ hơn 45m2

- Chiều rộng (chiều bám đường) và chiều sâu không nhỏ hơn 4,5m (không kể diện tích lối đi, hệ thống thoát nước, phần diện tích thửa đất nằm trong hành lang an toàn giao thông, hành lang đường ống xăng dầu, hành lang đường điện và hành lang các công trình khác không được phép xây dựng nhà ở).

Ngoài ra, thửa đất của gia đình chị My không được tách thửa nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không đảm bảo điều kiện sau khi tách

- Thửa đất theo uy hoạch xây dựng thực hiện dự án xây dựng khu dân cư, đô thị, phát triển nhà ở, đấu giá QSDĐ đã được phê duyệt.

- Thửa đất đã có Thông báo hoặc Quyết định thu hồi đất.

- Đất trong khu vực có hiện tượng thiên tại đe dọa tính mạng con người.

- Thửa đất sau khi tách không có đường đi vào.

Xem thêm tin khác...