Hỏi đáp pháp luật

Đưa con ra nước ngoài sinh sống sau khi ly hôn

Chị Tạ Thanh Huyền - Thái Nguyên: hỏi vợ chồng tôi đã ly hôn. Chúng tôi có 01 con chung năm nay 8 tuổi và Tòa án quyết định tôi là người có quyền trực tiếp nuôi dưỡng cháu. Nay tôi muốn đưa con ra nước ngoài sinh sống thì có phải xin ý kiến của người bố không? Nêu có thì thủ tục như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 136 Bộ luật Dân sự 2015, người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên là cha, mẹ. Theo đó, chị Huyền và chồng chị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của người con chung chưa thành niên.

Căn cứ Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, sau khi ly hôn cha, mẹ vẫn có quyền và nghĩa vụ trông non, chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên.

Nếu chị Huyền muốn đưa con chung ra nước ngoài sinh sống cùng mình cần có sự đồng ý của người bố.

Để có căn cứ chứng minh quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình tại nước sở tại (nơi đến sinh sống), tránh bị hiểu lầm là cản trở quyền của người không trực tiếp nuôi con theo Khoản 3 Điều 82, Khoản 2 Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, vợ chồng chị Huyền cần lập Văn bản Thỏa thuận về việc đưa cháu con theo mẹ sang nước ngoài sinh sống.

Trình tự, thủ tục định cư cụ thể của người con sẽ thực hiện theo pháp luật nước sở tại, nơi chị Huyền đến sinh sống.

Xem thêm tin khác...