Hỏi đáp pháp luật

Giám đốc công ty có ký tên vào báo cáo tài chính công ty không?

Giám đốc công ty có ký tên vào báo cáo tài chính công ty không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điểm d khoản 2 Điều 29 Luật Kế toán 2015 thì báo cáo tài chính phải có chữ ký của những người sau đây:

- Người lập báo cáo;

- Kế toán trưởng;

- Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

Theo đó, trong báo cáo tài chính sẽ có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Giám đốc công ty có ký tên vào báo cáo tài chính của công ty hay không phụ thuộc vào việc họ có phải là người đại diện theo pháp luật của công ty hay không. Đối với mỗi loại hình công ty thì người đại diện theo pháp luật là khác nhau.

Như vậy, trong trường hợp giám đốc chính là người đại diện theo pháp luật của công ty thì sẽ ký tên vào báo cáo tài chính.

Xem thêm tin khác...