Hỏi đáp pháp luật

Hiệu lực của Nghị quyết 116/2020/QH14

Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 khi nào có hiệu lực?
Vũ Anh Law Trả lời:

Từ ngày 03/8/2020, Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 chính thức có hiệu lực.

Theo đó, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020.

Doanh nghiệp thuộc đối tượng nêu trên sẽ tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Lưu ý: Nghị quyết 116/2020/QH14 áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm:

·           Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

·           Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

·           Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

·           Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Xem thêm tin khác...