Hỏi đáp pháp luật

Hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh

Anh Nguyễn Mạnh Thắng - Móng Cái hỏi hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh cần những gì?

Vũ Anh Law Trả lời:

Để thành lập địa điểm kinh doanh doanh nghiệp nộp 01 Thông báo. Nội dung Thông báo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP, bao gồm:
- Mã số doanh nghiệp;

- Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

- Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

- Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

- Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, PĐKKD nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, PĐKKD cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp có nhu cầu thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Xem thêm tin khác...