Hỏi đáp pháp luật

Hồ sơ quản lý PCCC

Hỏi: Công ty theo loại hình trách nhiệm hữu hạn có cần phải lập hồ sơ quản lý PCCC không?

Vũ Anh Law Trả lời:

-            Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, cụ thể như sau:

...

9. Nhà chung cư, nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ.

10. Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc, cơ sở nghiên cứu.

11. Hầm lò khai thác than, hầm lò khai thác các khoáng sản khác cháy được, công trình giao thông ngầm; công trình trong hang hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ.

... 

Và căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP thì trụ sở làm việc của các doanh nghiệp thuộc cơ sở có nguy cơ nguy hiểm về cháy, nổ

Như vậy, trụ sở làm việc của công ty bạn thuộc đối tượng quản lý về PCCC theo quy định. Vậy nên, cán bộ cảnh sát khu vực yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật.

Mặt khác, theo khoản 1, Điều 7 Nghị định 79/2014/NĐ-CP, quy định cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

...

·            Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

·            Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

Như vậy, công ty bạn phải lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định Bộ Công an.

Xem thêm tin khác...