Hỏi đáp pháp luật

Học đại học được tạm hoãn gọi nghĩa vụ đến bao giờ?

   

Anh Tô Vĩnh Bảo - Hải Hà hỏi: tôi đang đi học đại học năm thứ ba và được tạm hoãn gọi nhập ngũ 02 lần. Vậy thời hạn gọi nhập ngũ của tôi được kéo dài bao lâu và có tiêu chuẩn gì để được gọi nhập ngũ?

   
Vũ Anh Law Trả lời:
   

Theo quy định tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Trường hợp anh Bảo đang học đại học sẽ được tạm hoãn và có thời hạn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tiêu chuẩn của công dân được gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015 bao gồm:

- Lý lịch rõ ràng;

- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

- Có trình độ văn hóa phù hợp.
Tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể được quy định tại Đều 4, Thông tư 140/2015/TT-BQP. Trong đó, người nhập ngũ phải có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.


  
 

Xem thêm tin khác...