Hỏi đáp pháp luật

Không phát sinh chi trả lương công nhân viên thì công ty có phải nộp tờ khai TNCN không

Công ty thành lập năm 2020 và không phát sinh chi trả lương công nhân viên. Vậy theo Nghị định 126/2020 vừa có hiệu lực thì công ty có phải nộp tờ khai TNCN không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ quy định tại tiết d.1 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, theo quy định này, trường hợp trong năm tổ chức không phát sinh việc trả thu nhập cho người lao động thì không phải thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, công ty anh không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Xem thêm tin khác...