Hỏi đáp pháp luật

Mức phụ cấp cho nhà giáo tại đơn vị sự nghiệp công lập

Bà Lê Thị Gấm hỏi: Mức phụ cấp đối với nhà giáo trong đơn vị sự nghiệp công lập?

 
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC:

- Đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong trường ĐH, CĐ, các học viện, trường bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH ở Trung ương và trường chính trị của các tỉnh: 25%

- Đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong trường THCS, THPT, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện: 30%.

- Đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường THCS, THPT các trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa: 35%.

- Đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong trường sư phạm, khoa sư phạm, trường cán bộ quản lý GD - ĐT, môn chính trị trong trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề: 40%.

- Đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy môn Mác - Lênin, Tư tưởng HCM trong trường ĐH, CĐ: 45%.

- Đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa: 50%.

Xem thêm tin khác...