Hỏi đáp pháp luật

Mức tặng quà tết Kỷ Hợi cho người có công với cách mạng

Ông Nguyễn Văn Hoàng Cẩm Phả hỏi về mức tặng quà tết đối với người có công với cách mạng trong dịp tết Kỷ Hợi.
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 56/QĐ-CTN ngày 08/01/2019 của Chủ tịch nước thì việc tặng quà đối với các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Mức quà 400.000 đồng tặng:

a) Người có công với cách mạng:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng...

b) Thân nhân liệt sĩ

Mức quà 200.000 đồng tặng:

a) Người có công với cách mạng:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng...

Xem thêm tin khác...