Hỏi đáp pháp luật

Người đại diện theo pháp luật bị kết án tù thì công ty có bị chấm dứt hoạt động?

Công ty tôi có 2 thành viên là cá nhân, nếu 1 thành viên của công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật bị kết án tù thì công ty có bị chấm dứt hoạt động?
Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 thì:

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đồng thời, quy định về các trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp tại Chương IX Luật này cũng không có trường hợp nào bắt buộc khi 1 thành viên công ty TNHH hai thành viên bị phạt tù thì công ty phải chấm dứt hoạt động.

Do đó, theo quy định này, trường hợp công ty anh là công ty TNHH hai thành viên, trong đó 1 thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty bị phạt tù thì thành viên còn lại đương nhiên sẽ trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty, khi đó, công ty vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, không phải chấm dứt hoạt động.

Xem thêm tin khác...