Hỏi đáp pháp luật

Nội dung và thẩm quyền giải quyết đơn khởi kiện vụ án hành chính

Anh Hoàng Xuân Vinh – Cẩm Phả hỏi về nội dung đơn khởi kiện và tòa án có thẩm quyền giải quyết đơn khởi kiện đối với quyết định hành chính của UBND cấp huyện.

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điều 188 Luật Tố tụng Hành chính 2015, đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau: Ngày, tháng, năm làm đơn; Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính; Tên, địa chỉ; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Nội dung quyết định hành chính; Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có); Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết; Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm.

Theo Khoản 4, Điều 32 Luật Tố tụng Hành chính 2015, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có quyền giải quyết theo tục tục sơ thẩm khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Xem thêm tin khác...