Hỏi đáp pháp luật

Phân chia di sản là quyền sử dụng đất khi mất “Sổ đỏ”?

Bà Phạm Thị Hồng - Cô Tô: Bố mẹ tôi có để lại một thửa đất trước khi qua đời. Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đến khi bố mẹ tôi mất thì Giấy chứng nhận bị that lạc. Vậy gia đình tôi phải làm gì để được nhận thừa kế và phân chia di sản nói trên?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 57, 58 Luật Công chứng 2014, những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác. Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.

Trường hợp của ông Hồng, gia đình nên thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin thửa đất theo Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

Trên cơ sở kết quả tra cứu, di chúc của bố mẹ ông Hồng trước khi mất (nếu có), những đồng thừa kế  thực hiện thủ tục khai nhận di sản, công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản tại Văn phòng công chứng để làm căn cứ đăng ký lại quyền sử dụng đất cho người được hưởng di sản.

 

Xem thêm tin khác...