Hỏi đáp pháp luật

Quy định phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất?

Bà Vũ Thị Thu Nga - Hạ Long: Gia đình tôi có mảnh đất do bố tôi để lại nhưng đến nay chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Anh, chị, em chúng tôi có được thực hiện thủ tục phân chia di sản của bố tôi để lại không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 168 Luật Đất đai 2013, Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điểm a, Khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai 2013 cũng quy định, người sử dụng đất được thực hiện các quyền khi có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp nhận thừa kế theo quy định pháp luật.

Vì vậy, trường hợp bố chị Nga để lại di sản là quyền sử dung đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn lien với đất, có thể thực hiện thủ tục thỏa thuận phân chia di sản giữa những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của bố chị nếu quyền sử dụng đất có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật.

Xem thêm tin khác...