Hỏi đáp pháp luật

Quy định về Giấy chứng nhận đăng ký thuế và mã số thuế

Theo quy định thì việc cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế được quy định ra sao?
Vũ Anh Law Trả lời:

-            Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế được quy định tại Điều 9 Thông tư 105/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

-            Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế được cấp lại theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Luật Quản lý thuế và các quy định sau:

·            Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân, Thông báo mã số thuế, Thông báo mã số thuế người phụ thuộc, người nộp thuế gửi Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế mẫu số 13-MST ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

·            Cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân, Thông báo mã số thuế, Thông báo mã số thuế người phụ thuộc trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Xem thêm tin khác...