Hỏi đáp pháp luật

Quy định về trường hợp tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Trần Manh Hiệp – TP. Hạ Long: Em năm nay 22 tuổi hiện tại vừa học xong đại học và đang đi làm. Bố em mất sớm nên chỉ còn mẹ. Hiện tại, em đang ở cùng với mẹ, mẹ em 50 tuổi có mở bán quán tạp hóa tại nhà, thu nhập rất thấp. Sắp tới có đợt khám nghĩa vụ quân sự, cho hỏi em có thuộc trường hợp tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
...b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận."

Theo quy định ở trên thì đối tượng là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động sẽ được tạm hoãn nhập ngũ. Mẹ bạn Hiệp hiện tại 50 tuổi và đang mở tiệm tạp hóa tại gia đình và đang có thu nhập. Do đó, bạn không thuộc đối tượng được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Xem thêm tin khác...