Hỏi đáp pháp luật

Quy định về việc ủy quyền

Ông Bùi Đình Huấn hỏi: gia đình tôi có mảnh đất tại tỉnh Quảng Ninh, chuẩn bị chuyển nhượng nhưng do vợ tôi đang công tác xa, không thể về kịp và muốn ủy quyền cho tôi tiến hành giao dịch. Trường hợp này cần làm thủ tục như thế nào? 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 42, Khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng 2014, Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

Việc ủy quyền để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bắt buộc phải tiến hành tại tổ chức hành nghề công chứng nơi có bất động sản.

Trường hợp vợ ông Hiến không thể thực hiện giao dịch chuyển nhượng do đang ở xa, có thể tới văn phòng công chứng tại nơi đang làm việc để làm thủ tục ủy quyền cho chồng.

Sau đó, ông Huấn yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng tại nơi mình cư trú làm thủ tục tiếp nhận và công chứng tiếp vào văn bản ủy quyền của vợ mình, hoàn tất thủ tục công chứng văn bản ủy quyền trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Xem thêm tin khác...