Hỏi đáp pháp luật

Quyền phản tố của bị đơn trong vụ án dân sự

Ông Phạm Văn Giáp - Uông Bí: Tôi đang là bị đơn trong vu án dân sự. Xin được hỏi tôi có quyền phản tố không? Được phản tố trong trường hợp nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định Khoản 4, Điều 72 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015, bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố với nguyên đơn

Các trường hợp phản tố của bị đơn quy định tại Điều 200 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

- Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

- Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

- Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Xem thêm tin khác...