Hỏi đáp pháp luật

Sử dụng con dấu chưa thông báo

Ông Đặng Văn Linh - Sơn Dương, Hoành Bồ hỏi: Tôi thành lập Công ty được 02 tháng, đã ký kết Hợp đồng với đối tác nhưng chưa đăng ký, sử dụng con dấu có sao không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

Nhưng trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời, Khoản 8, Điều 6 Nghị định 99/2016/NĐ-CP, việc sử dụng con dấu chưa đăng ký mẫu con dấu là hành vi bị nghiêm cấm.

Công ty của anh Linh sử dụng con dấu khi chưa đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Quảng Ninh là trái quy định pháp luật.

Hành vi vi phạm nói trên có thể bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và buộc thu hồi con dấu theo quy định tại Điểm b, Khoản 2; Điểm a, Khoản 6 Điều 12 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Các hợp đồng đã ký kết với đối tác của Công ty anh Linh có thể không đảm báo giá trị về mặt pháp lý.

 

Xem thêm tin khác...