Hỏi đáp pháp luật

Thay đổi cơ quan quản lý thuế khi tăng vốn điều lệ?

Chị Bùi Thị Rơi hỏi: Hiện công ty tôi đang có chủ trương nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Xin hỏi sau khi nâng vốn Công ty tôi có thuộc trường hợp chuyển về cho Cục Thuế quản lý không?
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 1; Điểm c, Khoản 2, Điều 8 Quy định kèm theo Quyết định 2845/QĐ-BTC, việc phân công lại cơ quan quản lý thuế trực tiếp từ Chi cục Thuế về Cục thuế áp dụng đối với doanh nghiệp sau khi được cấp mã số thuế thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có hoạt động xuất khẩu thường xuyên thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định của luật thuế Giá trị gia tăng;

- Hoặc doanh nghiệp có quan hệ liên kết, quan hệ với một trong các thành viên góp vốn với doanh nghiệp theo quy định của giao dịch kinh doanh giữa các bên có liên kết đang do Cục Thuế quản lý trực tiếp;

- Hoặc doanh nghiệp có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều địa bàn kê khai tập trung tại trụ sở chính và phân bổ số nộp ngân sách cho các địa bàn; hoặc có hoạt động kinh doanh chính thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù..

Như vậy, nếu sau khi nâng vốn điều lệ, Công ty của chị Bùi Thị Rơi thuộc một trong các trường hợp nêu trên sẽ phải phân công lại cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Khi đó, cơ quan thuế sẽ thông báo tới Công ty biết.

Xem thêm tin khác...