Hỏi đáp pháp luật

Thời gian nghỉ tết âm lịch hưởng lương và tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Chị Nguyễn Thị An – Hạ Long hỏi về thời gian nghỉ tết âm lịch hưởng nguyên lương và tiền lương làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm
Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 thì người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày tết âm lịch 05 ngày.

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012.

- Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

- Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương nói trên còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Xem thêm tin khác...