Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục cải chính Giấy khai sinh

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Hạ Long hỏi: Con trai tôi năm nay 18 tuổi. Trên Giấy khai sinh của con, tôi có khai sai họ tên đệm của tôi. Nay tôi muốn đính chính lại thì cần làm thủ tục gì?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 12, Điều 4; Điều 26; Điều 45 Luật Hộ tịch 2014, để sửa đổi họ tên mẹ trên Giấy khai sinh của con trai, chị Tuyết cần thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch theo quy định. Trình tự như sau:

Nộp 01 hồ sơ đăng ký cải chính hộ tịch đến UBND TP. Hạ Long theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 7; Khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch 2014.

Hồ sơ theo Điều 28; Khoản 1 Điều 47 Luật Hộ tịch 2014, gồm có:

- Tờ khai cải chính hộ tịch (Mẫu kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP, sửa đổi tại Công văn số 1288/HTQTCT-HT);

- Giấy khai sinh (bản gốc);

- Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh; Giấy khai kết hôn của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (bản sao có chứng thực).

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn được kéo dài, nhưng không quá 03 ngày.

Công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm ghi nội dung cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh của con trai chị.

 

Xem thêm tin khác...