Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục cấp đổi thẻ Bảo hiểm y tế

Chị Nguyễn Quỳnh Trâm hỏi về thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHYT do tạm trú tại địa phương khác?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 19; Khoản 1, Điều 26 Luật Bảo hiểm Y tế 2008, sửa đổi 2014, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Khi đó, cần thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ Bảo hiểm y tế.

Chị Trâm có thể thay đổi nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu thông qua việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế.

Thành phần hồ sơ được quy định tại Khoản 4, Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH, gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

- Tài liệu về việc đăng ký tạm trú tại địa phương mới.

Chị Trâm nộp hồ sơ tại BHXH nơi cấp thẻ BHYT ban đầu vào tháng đầu của quý.

Xem thêm tin khác...