Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục đăng ký thường trú

Hoàng Thị Yến - Tiên Yên: Hiện nay do thay đổi nơi ở, tôi muốn đăng ký thường trú tại nơi ở mới. Vậy, thủ tục đăng ký thường trú quy định như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Trình tự, thủ tục đăng ký thường trú được quy định tại Điều 21 Luật Cư trú 2006, cụ thể:

- Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

+ Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

+ Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

+ Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật Cư trú 2006;

+ Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật Cư trú 2006.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Cư trú 2006 phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú.

- Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ vào nơi chuyển đến, chị Yến thực hiện thủ tục đăng ký thường trú theo quy định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm tin khác...