Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục điều chỉnh tên trên thẻ BHYT?

 

Bà Vũ Thúy Hằng - Hạ Long hỏi như sau: Họ và tên trong thẻ BHYT của tôi khác Giấy khai sinh. Vậy tôi có thể thực hiện thủ tục nào để điều chỉnh lại họ tên trên thẻ BHYT?

 

 
Vũ Anh Law Trả lời:
 

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân phải đúng với Giấy khai sinh.

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 19 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi 2014, trường hợp, thông tin họ tên của chị Hằng trên thẻ BHYT không khớp với thông tin họ tên trên Giấy khai sinh có thể thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT

Chị Hằng nộp 01 hồ sơ tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện theo Khoản 2, Điều 19 Luật Bảo hiểm y tế 2008, Khoản 4, Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH, cụ thể:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH);

- Thẻ bảo hiểm y tế gốc;

- Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu làm căn cứ điều chỉnh chữ đệm theo Điểm 4, Phụ lục 01 (ban hành kèm Quyết định 595/QĐ-BHXH).
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ quy định tại Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.


 

Xem thêm tin khác...