Hỏi đáp pháp luật

Thủ tục tiến hành hòa giải tại tòa

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Vân Đồn hỏi về thủ tục hòa giải tại tòa theo quy định của  pháp luật.

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Thủ tục hòa giải được thực hiện tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cừ và hòa giải, quy định tại Điều 210 BLTTDS 2015.

Riêng trình tự hòa giải như sau:

+ Thẩm phán phổ biến các quy định liên quan đến việc giải quyết vụ án, phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành;

+ Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày nội dung tranh chấp, bổ sung yêu cầu khởi kiện; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu khởi kiện và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có);

+ Bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu phản tố (nếu có); những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu phản tố của mình.

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn; trình bày yêu cầu độc lập của mình (nếu có); những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu độc lập của mình..

+ Người khác tham gia phiên họp hòa giải (nếu có) phát biểu ý kiến;

+ Thẩm phán xác định những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất và yêu cầu các đương sự trình bày bổ sung về những nội dung chưa rõ, chưa thống nhất;

+ Cuối cùng, Thẩm phán kết luận về những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất.

 

Xem thêm tin khác...