Hỏi đáp pháp luật

Tính thêm thời gian nghỉ phép khi đi đường?

Ông Bùi Duy Phúc - Hà Nội hỏi: Tôi làm việc tại Ninh Thuận nhưng trong thời gian nghỉ phép trùng với ngày nghỉ Tết âm lịch, tôi có về thăm nhà tại Hà Nội bằng tàu hỏa. Thời gian đi đường tôi có được tính thành ngày phép không, có được thanh toán tiền phép không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Khoản 4, Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 quy định, khi nghỉ hằng năm (thường gọi là nghỉ phép năm), nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

Theo đó, khi người lao động nghỉ phép năm có thời gian đi đường cả đi và về từ 2 ngày trở xuống thì số ngày đi đường đó nằm trong số ngày nghỉ phép theo quy định, không được tính thêm thời gian đi đường.

Nếu đi nghỉ phép năm bằng phương tiện ô tô, tàu thủy, tàu hỏa mà số ngày cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm.

Căn cứ thông tin cung cấp, nếu số ngày ông Phúc đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì kể từ ngày thứ 3 trở đi, ông Phúc được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ phép.

Trường hợp ông Phúc nghỉ phép trùng với ngày nghỉ Tết âm lịch thì theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, ông Phúc còn được hưởng nguyên lương trong thời gian nghỉ Tết âm lịch (05 ngày).

Xem thêm tin khác...