Hỏi đáp pháp luật

Tính thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn góp

Tôi vừa chuyển nhượng toàn bộ vốn góp trong công ty TNHH cho người khác trong công ty. Vậy, công thức tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?
Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC, công thức tính thuế như sau:

Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

-             Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.

-             Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn.

-             Các chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng vốn là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định, cụ thể như sau:

·            Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng.

·            Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng.

·            Các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn.

Như vậy, Thuế TNCN phải nộp = [Giá chuyển nhượng – (Giá mua + Các chi phí liên quan)] x 20%

Xem thêm tin khác...