Hỏi đáp pháp luật

Trách nhiệm khi không nhập ngũ theo lệnh

Anh Hà Mạnh Dũng hỏi: Trường hợp không tham gia lệnh nhập ngũ thì bị xử lý như thê nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo khoản 8 Điều 3 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

Việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự là hành vi vi phạm pháp luật và tùy theo mức độ mà sẽ bị xử phạt dưới các hình thức khác nhau. Theo đó, việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 và khoản 1 Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP:

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

Buộc thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự

- Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà tiếp tục vi phạm thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 332 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Xem thêm tin khác...