Hỏi đáp pháp luật

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép vận tải

Anh Phạm Văn Nam - Hạ Long: hỏi về trình tự, hồ sơ cấp Giấy phép vận tải hành khách bằng xe taxi tại tỉnh Quảng Ninh theo quy định pháp luật hiện hành?

Vũ Anh Law Trả lời:

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất và chất lượng phù hợp với hình thức kinh doanh tại Điều 13, Điều 17 Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

Trình tự thực hiện: Nộp 01 bộ hồ sơ sơ đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh tại Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh theo Khoản 6, Điều 20 Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh theo Khoản 1, Điều 21 Nghị đinh 86/2014/NĐ-CP quy định gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 63/2014/TT-BGTVT);

+ Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

+ Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

+ Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông;

+ Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải.

Thời hạn giải quyết thủ tục: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm tin khác...