Hỏi đáp pháp luật

Trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con?

     

Chị Thái Thùy Linh - Hạ Long hỏi như sau: Theo chính sác dân số - kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh, trường hợp nào không bị coi là vi phạm quy định sinh một hoặc hai con?

 


 

 

 

  
Vũ Anh Law Trả lời:
 

Theo Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 2732/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh, trường hợp  không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con gồm:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên, nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người, hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh 3 con trở lên;

- Cặp vợ chồng đó có 1 con đẻ, sinh lần thứ 2 mà sinh 2 con trở lên;

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ 3 trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có 1 con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đó cho làm con nuôi;

- Cặp vợ chồng sinh con thứ 3, nếu đã có 2 con đẻ nhưng 1 hoặc cả 2 con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đó có con riêng (con đẻ): Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đó có con riêng (con đẻ); Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đó có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đó từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

- Phụ nữ chưa kết hôn sinh 1 hoặc 2 con trở lên trong cùng 1 lần sinh.

 

 

Xem thêm tin khác...