Hỏi đáp pháp luật

Trường hợp nào doanh nghiệp bị loại trừ chi phí lãi vay?

Bà Vi Thị Phương Thanh - Hoành Bồ hỏi: Công ty tôi có ký kết Hợp đồng vay vốn của một ngân hàng, thực hiện trả lãi đều hàng tháng và đã nộp đủ vốn điều lệ. Xin hỏi trong trường hợp nào thì Công ty tôi không được ghi nhận chi phí lãi vay khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Tiết 2.17, 2.18; Khoản 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, Chi phí lãi vay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế gồm:

- Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay;

- Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

Trường hợp Công ty của chị Thanh đã góp đủ vốn điều lệ thì cần chú ý thỏa thuận lãi suất không vượt quá mức 150% lãi suất cơ bản và không ghi nhận phần lãi vay đã tính vào giá trị tài sản đầu tư vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để không bị loại trừ.

Xem thêm tin khác...