Hỏi đáp pháp luật

Trường hợp nào không gọi nhập ngũ?

 

Anh Trần Văn Tuấn - Hà Nội hỏi: Bố tôi là thương binh tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị. Tôi muốn biết các trường hợp nào theo quy định của pháp luật thì được miễn, không phải gọi nhập ngũ? Như trường hợp của tôi có miễn gọi không?

 
Vũ Anh Law Trả lời:
  

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 41 Luật Nghĩa vụ Quân sự 2015, các trường hợp công dân miễn gọi nhập ngũ bao gồm:

- Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

- Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

- Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.
Trường hợp bố anh Tuấn  là thương binh hạng một anh Tuấn miễn gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật. Nếu bố anh Tuấn là thương binh hạng hai và đã có một người con miễn gọi nhập ngũ thì anh Tuấn không thuộc diện miễn gọi nhập ngũ theo quy định.

  

Xem thêm tin khác...