Hỏi đáp pháp luật

Trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội

Bà Bùi Thị Mây - Hải Hà: Thu hồi đất phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với dự án nào do HĐND cấp tỉnh chấp thuận?

 

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013, Nhà nước thu hồ đất để phát triển KT-XH, vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với các  dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận bao gồm các dự án:

- Xây dựng trụ sở CQNN, tổ chức CT-XH; công trình di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;

- Dự án xây dựng kết cấu hạ tang của địa phương: giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải;

- Xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng; tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, hỏa táng;

- Xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, KDC nông thôn, CCN, khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

- Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán và tận thu khoáng sản.

Xem thêm tin khác...