Hỏi đáp pháp luật

Vi phạm nghĩa vụ hợp đồng xây dựng do dịch bệnh covid

Hỏi: Khi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng xây dựng do dịch bệnh covid có phải chịu trách nhiệm không?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Khoản 2, Điều 351 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Mặt khác, tại Khoản 1, Điều 156 Bộ luật dân sự 2015 định nghĩa về sự kiện bất khả kháng, cụ thể như sau: Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Vậy nên, dịch Covid-19 này được xem là sự kiện bất khả kháng nên nếu trong hợp đồng xây dựng bạn đã ký kết mà không có điều khoản khác liên quan đến việc chịu trách nhiệm khi không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì bạn sẽ không chịu trách nhiệm về việc chậm do vi phạm hợp đồng này.

Xem thêm tin khác...