Hỏi đáp pháp luật

Xử lý vi phạm hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh

Hỏi: Theo quy định thì hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên thì phải thông báo ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng. Vậy cho hỏi trường hợp vi phạm thì xử lý thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Căn cứ Điều 42 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định:

·            Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

·            Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

o      Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

o      Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Mặt khác, tại Điều 78 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

·            Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

·            Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký.

Như vậy, hộ kinh doanh vi phạm quy định về thông báo tạm ngừng kinh doanh thì có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng và có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Xem thêm tin khác...