Hỏi đáp pháp luật

Xử phạt đối với hành vi xả khói bụi có hại vào môi trường

Bà Hoàng Thị Tám – Đầm Hà hỏi về hành vi xả khói bụi có hại vào môi trường bị xử phạt như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo Điều 16 Nghị định 179/2013/NĐ-CP, hành vi thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường có thể bị xử lý tùy thuộc vào tính chất, mức độ của từng hành vi:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm phát tán hóa chất, hơi dung môi hữu cơ trong khu sản xuất hoặc khu dân cư gây mùi đặc trưng của hóa chất, hơi dung môi hữu cơ đó.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đến 850.000.000 đồng đối với hành vi thải khí, bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,5 lần.

- Phạt từ 20.000.000 đến  900.000.000 đồng đối với hành vi thải khí, bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 02 lần.

- Phạt từ 30.000.000 đến  950.000.000 đồng đối với hành vi thải khí, bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 lần đến dưới 03 lần.

- Phạt từ 50.000.000 đến  1.000.000.000 đồng đối với hành vi thải khí, bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần trở lên.

- Phạt tiền từ 950.000.000 đến 1.000.000.000 đồng đối với hành vi thải khí, bụi có chứa chất phóng xạ gây nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có thể bị áp dụng một số chế tài khác.

Xem thêm tin khác...