Hỏi đáp pháp luật

Xử phạt khi không khai báo việc mất hóa đơn GTGT

Bà Trần Xuân Thảo - Hạ Long: Tôi có công ty đang hoạt động. Trong quá trình kiểm tra hồ sơ kế toán, phát hiện hóa đơn GTGT đã mua nhưng chưa lập bị mất. Nếu chúng tôi không khai báo sự việc trên thì bị xử lý như thế nào?

Vũ Anh Law Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 10/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 176/2016/TT-BTC, đối với hành vi không khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhưng chưa lập thì bị xử lý như sau:

+ Không xử phạt nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập được khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

+ Phạt cảnh cáo nếu việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn và có tình tiết giảm nhẹ;

Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung hình phạt là 6.000.000 đồng.

+ Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu việc mất, cháy, hỏng, hóa đơn đã mua nhưng chưa lập khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính gồm: Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại; Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; Tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính; Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu;….

Xem thêm tin khác...